Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar (GUM)

Address
Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Poland
Address Lines

P.O. Box 10