Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar (GUM)

Address
ul. Elektoralna 2
00 950 Warszawa
Poland
Address Lines

P.O. Box 10